Thursday, November 15, 2012

Turkish Folk Poetry

Ottoman Poetry

-10-


Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar;
Rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan.

İgnorants can´t endure wises
Light hurts the eyes of bats.

Her âkile bir derd bu âlemde mukarrer,
Râhat yaşamış var mı gürûh-ı ukalâdan!

There is always a trouble for the wise
Has any wise person ever lived in comfort?

                                       Ziya Paşa (1825-1888)