Thursday, November 15, 2012

Turkish Folk Poetry


Kalktı göç eyledi Avşar elleri Avşar folk stood up and migrated
Ağır ağır giden eller bizimdir This slowly going folk is ours.
Arap atlar yakın eyler ırağı Arab horses make the distances shorter
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir The roads pass over the grand mountain are ours.

Belimizde kılıcımız kirmani The swords on our belly are kirmani (a type of sword)
Taşı deler mızrağımızın temreni The head of our spears bore stones
Hakkımızda devlet etmiş fermanı The state has given the order about us
Ferman padişahın dağlar bizimdir The order is padişah´s, mountains are ours

Dadaloğlu’m yarın kavga kurulur Dadaloğlu tomorrow there will be a fight
Öter tüfek davlumbazlar vurulur Guns will sing, paddle boxes will be hit
Nice koç yiğitler yere serilir Many strong brave man will fall dead
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir Many will die but the remaining will be ours.
Dadaloğlu

This is a very famous folk poem. It tells the difficult situation of Dadaloğlu´s tribe and their objection against the policy of the state which was against nomadism. They even want to take the risk of fighting against state not to obey the the order of padişah.
-6-

Benden selam olsun Bolu Beyi´ ne Greetings from me to Lord of Bolu(a city)


Benden selam olsun Bolu Beyi´ ne Greetings from me to Lord of Bolu
Çıkıp su dağlara yaslanmalıdır. He must climb and lean on those mountains.
Ok gıcırtısından kalkan sesinden Because of arrows´ creeks and voices of shields
Dağlar seda verip seslenmelidir. Mountains must cry and yell

Düşman geldi tabur tabur dizildi Enemies came and aligned in battalions
Alnımıza kara yazı yazıldı. Bad omen appeared on our foreheads
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu After gun had been invented, bravery died
Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Scimiters mustn´t rust in their sheaths

Köroğlu düşer mi yine sanından, Will Köroğlu befit his dignity again?
Ayırır çoğunu er meydanından, He will seperate many from battlefield.
Kırat köpüğünden , düşman kanından With foam of Kırat* and blood of enemy
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.I must be surrounded and my shalwar must get wet.
*Kırat: White Horse, name of the Köroğlu´s horse.
This poem tells the fight of Köroğlu with cruel Lord of Bolu. He blinded Köroğlu´s father. And Köroğlu wants his revenge. But he is in disadvantage because men of lord of Bolu uses guns. But he and his men have scimiters. But he is still confident of glory.

-5-
Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Seperation and Poverty

Vara vara vardım ol kara taşa Afterall I arrived at that black stone
Hasret ettin beni kavim kardaşa You made me miss my people and brothers
Sebep ne gözden akan kanlı yaşa What are the reasons for tears falling down from eyes
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm Seperation, poverty and death.

Nice sultanları tahttan indirdi They dethroned many sultans
Nicesinin gül benzini soldurdu They made many flower-like skins wilt
Nicelerin gelmez yola gönderdi They sent many people to the road with no turn
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm Seperation, poverty and death

Karacoğlan der ki kondum göçülmez Karacaoğlan says I settled, I can´t go.
Acıdır ecel şerbeti içilmez The sherbet of death is bitter, it can´t be drunk
Üç derdim var birbirinden seçilmez I have three troubles, not possible to choose one
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm Seperation, poverty and death.
Karacaoğlan

-4-
Yürü Bre Hızır Paşa  Go bre Hızır Pasha


Yürü bre Hızır Paşa Go bre Hızır Pasha
Senin de çarkın kırılır Your wheel will be broken too
Güvendiğin padişahın That padishah you trust
O da bir gün devrilir One day he will be overthrown too

Nemrut gibi Anka n´oldu What happened to Phoenix like Nimrod?
Bir sinek havale oldu A fly was sent to him/it.
Davamız mahşere kaldı Our case remained to the Judgement Day.
Yarın bu senden sorulur This will be asked from you tomorrow.

Şah´ı sevmek suç mu bana Is it a crime for me to love the Shah?
Kem bildirdin beni Han´a You misinformed Khan about me.
Can için yalvarmam sana I won´t beg you for my life
Şehinşah bana darılır (If I do so) Shah of the shahs will be offended

Hafid-i Peygamber´im has I am the real descendant of Messenger
Gel Yezid Hüseyn´imi kes Come Yezid, cut my Huseyin
Mansur´um beni dara as I am Mansur, hang me
Ben ölünce il durulur When I die, city will calm down

Ben Musa´yım sen Firavun  I am Moses, you are Pharaoh
İkrarsız Şeytan-ı lain You, faithless cursed devil
Üçüncü ölmem bu hain This is my third dying
Pir Sultan ölür, dirilir Pir Sultan dies and arises.
Pir Sultan Abdal

-3-
El Çek Tabib El Çek Yaram Üstünden Get your hand away from my wound, doctor!
El çek tabib el çek yaram üstünden  Get your hand away from my wound, doctor!
Sen benim derdime deva bilmezsin  You don´t know the cure of my pain
Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın What kind of a doctor are you? You don´t have medicine.
Yaram yürektedir sarabilmezsin My wound is on my heart, you can´t bandage it.

Sana derim sana ey kalbi hayın I say you, o false-hearted!
Kimseler çekmesin feleğin yayın  May nobody pull the string of fate´s bow
Yıkıp harab ettin gönül sarayın You demolished and destroyed the palace of heart.
Alıp bir taşını koyabilmezsin You can´t take and put back even one stone of it.

Emrah´ım dinledin benim sözlerim I am Emrah, you listened to my words.
Muhabettin can evimde gizlerim I hide your love in home of my heart
Ne duruyon ağlasana gözlerim Why do you stop, cry my eyes.
Bir daha yarini görebilmezsin You can´t see the beloved one more time.
Erzurumlu Emrah (1775-1854)

-2-
DEDİM DEDİ  I SAID, SHE SAID

Sabahtan uğradım ben bir fidana I went to visit a sapling this morning
Dedim mahmur musun, dedi ki yoh yoh. I said "Are you sleepy?" She said "No, no!"
Ak elleri boğum boğum kınalı Her white hands were knotty and hennaed
Dedim bayram mıdır, dedi ki yoh yoh. I said "Is it festival?" She said "No,no!"

Dedim inci nedir, dedi dişimdir I said "What is a pearl?" She said "My tooth"
Dedim kalem nedir, dedi kaşımdır I said "What is a pencil?" She said "My eyebrow."
Dedim on beş nedir, dedi yaşımdır I said "What is fifteen?" She said "My age"
Dedim daha var mı, dedi ki yoh yoh. I said "Is it more?" She said "No, no!"

Dedim ölüm vardır, dedi aynımda I said "There is death" She said "In my eyes"
Dedim zulüm vardır, dedi boynumda I said "There is cruelty" She said "On my neck"
Dedim ak sineler, dedi koynumda I said "White breasts" She said "On my chest"
Dedim sevebilsem, dedi ki yoh yoh. I said "Can I love?" She said "No,no!"

Dedim Erzurum nendir, dedi ilimdir I said "What is Erzurum?" She said "My city"
Dedim gider misin, dedi yolumdur I said "Do you go?" She said "It is my way"
Dedim Emrah nendir, dedi kulumdur I said "Who is Emrah?" She said "My slave"
Dedim satar mısın, dedi ki yoh yoh. I said "Would you sell him?" She said "No,no!"
Erzurumlu Emrah (1775-1854)


-1-
 Urfa Türküsü 
Urfa Song

Urfa´nın etrafı dumanlı dağlar aman aman
There are cloudy mountains around Urfa
 
İçerim yanıyor yar yar gözlerim ağlar

It burns inside me, my eyes cry.
 
Benim bu derdime bulunmaz derman aman aman

For this trouble of mine can´t be found a cure.
 
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar

Don´t wander around on these mountains gazelle, they will hunt you
 
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar

They will seperate you from your mother and father
 
Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman

A gazelle wanders around Urfa mountains
 
Yavrusun yitirmiş yar yar ağlıyor yaman

She lost her baby, she cries a lot

Benim bu derdime bulunmaz derman aman aman

A cure can´t be found for this trouble of mine

Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar

Don´t wander around on these mountains gazelle, they will hunt you

Anandan babandan yardan ayrı koyarlar

They will seperate you from your mother, your father and your beloved.

http://www.youtube.com/watch?v=jU8DvYbQXjs

No comments:

Post a Comment